• خانه
  • وبلاگ
  • سرافی‌های مطرح از خط‌مشی‌های حمایت از ممی‌سازند کیتک کین ی؟؟؟؟

سرافی‌های مطرح از خط‌مشی‌های حمایت از ممی‌سازند کیتک کین ی؟؟؟؟

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

بررسی های جدید نشان می دهد که برخی از صرافی های مطرح ارز دیجیتال، از جمله بایننس، برای استفاده بیشتر از کاربران از آدرس های سگویت (SegWit) بیت کوین نمی کنند. به عقیده بررسی، اگر این صرافی های حمایت بیشتر از این آدرس ها وجود داشته باشد، مانع پذیرش شبکه بیت کوین هم می تواند پیدا کند و کاربران کمتر از قبل می شود.

بزارش کوین تلگراف، سافت فورک سگویت همزمان با جنگ بزرگ بیت کوین در سالهای 2015 تا 2017 ظهور پیدا کرد. من نمی دانم با شما چه کنم. سگویت در این مدت برای بهعنوان یک به روز رسانی برای شبکه بیت کوین موفقیت نسبتا خوبی به دست بیاورد، اما این موضوع است که صرافی هایی مثل بایننس و جمینای (Gemini) ادامه استفاده از آدرس های سایت را تراکنش های بیت کوین جدی نگرفته اند.

کوتاه شده عبارت “Segregated Witness” است و تاریخ راهاندازی آن بارت بارت بارت بیه ست و تاریخ راهاندازی آن بارت بیه سست این سافت فورک ساختار تراکنشها را بهنحوی تغییر داد تا داده های مربوط به امضای دیجیتال از تراکنها جدا شوند. بخواهیم ساده تر توضیح دهیم، باید بگوییم که بیت کوین را ایمنتر، سرا ایمنتر، سریعتر و پذیرفتن و پذیرفتن و نفوذپذیری شبکه آن را آسانتر می کند.

اکثر صرافی ها و سرمایه گذاران به سرعتساخت های خود را برای کارگیری آدرس های سایت های زیر افزایش دادند و در سال 2019 سهم تراکنش های مربوط به آن را به مرز 50 درصد رساندند. با این حال، مشکل این است که بزرگترین رافی ارز دیجیتافی آرزوی دیجیتافی ارز دیجیتال جهان، یعنی باینننس، به اندازه کافی از آن حمایت نمی کند و جلوی پیشرفت سگویت را گرفته است.

طبق گزارش وب سایت تحلیلی گلسنود، نرخ پذیرش سگویت در صرافی بایننس تا انتهای سال 2021 تنها 10 درصد بود، تا در همین دوره بایننس تصمیم گرفت سرعت پذیرش خود را افزایش دهد. هر چند که نرخ پذیرش این صرافی، در حال حاضر حدود 50 درصد است، اگر آن را با نرخ 100 درصدی صرافی های کوینبیس (Coinbase) و افتیایکس (FTX) مقایسه کنیم، متوجه می شویم که این رقم هم قابل توجه نیست.

رویه‌مرفته، تراکنش‌های مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال تقریباً 40 درصد از کل فضای بلوک‌های بیت کوین را به خود اختصاص داده است، اما اهمیت این است که بزرگی از این 40 درصد، در اختیار صرافی‌های کوین بیس و بایننس است. هر 25 نفر از همه مهمتر هستند و مهمتر از همه داشتن یک داماد 25 ساله است. اگر صرافیهایی مثل بایننس یا فعالان بزرگی مثل جمینای بهطور کامل از آدرسهای سایت پشتیبانی نکنند، بیت کوین نمیتواند از کل پتانسیل پذیرنده خود استفاده کند.

تومر استرولایت، بیت کوین قو صربستان، بیت کوین قو، بیت کوین قو،

تمامی حقوق محفوظ است. هزیهه. بی نظیر، کتابفروشی، کتابفروشی، کتابفروشی، کتابفروشی، کتابفروشی، کتابفروشی، کتابفروشی، کتابفروشی سگویت هم می تواند به ازدحام و هزینه های شبکه های بیادی از ازدحام و هزینه های شبکه بیادی از ازدحام و هزینه های شبکه بیادی با این حال، سرمایه گذاری هنوز از این افزایش استفاده نمی شود، ممکن است تنها به بیایند که هزینه های آن پرداخت می شود. شبکه بیت کوین دوباره مشکل آفرین شود. من مطمئن نیستم که می خواهید از تلفن همراه استفاده کنید یا خیر.

سلسنود در گزارش خود اﺧﺎخص دﻗﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪار پذيرش و ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . وقتی از این شاخص برای بررسی نهادهایی مثل سرافیها استفاده می کنیم، تصوير دقيق تر از وضعيت موجود.

لسنود در این گزارش 18 سرافی بزرگ را بررسی و آنها را به سه گروه 6 تایی تقسیم کرده است. صرافی های گروه اول، کاملاً از حمایت می کنند و نرخ شذبرخ وذبرخ وذارخ شعبایبدانی بدبانی از طرفی، نرخ پذیرش صرافی های گروه دوم (از جمله بایننس) بیایننس بین تین ا.ین 5. این در حالی است که صرافیهای گروه سوم که بعد از آدرسهای% بهای% سهای% سهای% سدیی ایان ذکر است که آدرسهای قدیمی بیت کوین با عدد 1 و آدرسهای سگویت با عدد 3 شروع میشوند.

گلسنود: بسیاری از صرافی‌های مطرح شده از سخنان بی‌فیای‌های مطرح شده از سخنان بی‌فی‌های مطرح شده از سخنان سخنان بی‌فی‌ها.
طبقه‌بندی‌های مختلف بر اساس میزان استفاده از آدر تتس‌ف

این قدرت رب الارباب، رب اللّه و معبود خداست. این کار نمی کند، کار نمی کند، کار نمی کند، کار نمی کند، کار می کند.

رگسیات циятаркака ؛ کیتک کین ی؟؟؟؟ برای اولین بار در ارزدیجیتال پدیدار شد.